POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

DIGI DS-781PR RS        Cena: 999,00 PLN

Elektroniczna waga kalkulacyjna DIGI DS-781PR RS (z wysięgnikiem) łącząca w sobie wysokie parametry techniczne, łatwość obsługi, niezawodność, oszczędność czasu klienta i sprzedawcy, a także niski koszt zakupu. Przeznaczona do małych placówek handlowych oraz na targowiska. W standardowym wyposażeniu posiada wbudowany port komunikacyjny RS-232C za pomocą którego waga może komunikować się z kasą fiskalną lub z komputerem.

Specyfikacja:

Podwójny zakres ważenia
Wielokrotne tarowanie
Programowanie 99 cen
14 klawiszy szybkiego dostępu
Wysokokontrastowy wyświetlacz LCD
Złącze RS-232
Szalka ze stali nierdzewnej
Legalizacja